Thợ sửa máy nào cũng cực, thợ sửa xe nâng và cơ giới nặng còn cực hơn rất nhiều.....


Bình luận

-->