Ép vỏ đặc xe nâng tại công ty International battery

Ép vỏ đặc xe nâng tại công ty International battery


Thợ sửa máy nào cũng cực, thợ sửa xe nâng và cơ giới nặng còn cực hơn rất nhiều.....