EFACE Free
Free
1. Nhận được 30% và 70% tương tác cho cộng đồng
2. Xuất hiện thông báo đang chạy phiên bản free.
3. 15 tài khoản Facebook trên 3 máy tính
4. Sử dụng 1 năm Free
5. Tự động tăng like, comment Facebook.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8.Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9.Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
 Bình luận