EFACE Luxury
58,888,888 VNĐ
1. Nhận được 500% khi tương tác.
2. Không có thông báo gây phiền.
3. 75 tài khoản Facebook trên 5 máy tính
4. Sử dụng 24 tháng bản Luxury
5. Tự động tăng 200-500 like cho 01 bài đăng.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8. Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9. Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
10. Có chuyên gia tư vấn dành riêng.
Bình luận