EFACE Pro 1 Năm tặng 1 tháng
7,500,000 VNĐ
1. Nhận được 100% khi tương tác.
2. Không có thông báo gây phiền.
3. 15 tài khoản Facebook trên 3 máy tính
4. Sử dụng 12 + 1 tháng tháng bản Pro .
5. Tự động tăng like, comment Facebook.
6. Tự động kết bạn trên  5.000 – 75.000 người bạn đúng tập khách hàng.
7. Đăng 1 bài viết lên nhiều tài khoản facebook đang dùng Eface.
8. Tương tác đúng cảm xúc vui buồn, phân biệt nội dung hình ảnh để comment chính xác từng bài viết trên Eface.
9. Không có tài khoản Facebook bị khóa – An toàn khi bạn sử dụng Eface
 Bình luận