Download MobaXterm v10.9


MobaXterm là một thiết bị đầu cuối dành cho Windows với tác dụng hỗ trợ người dùng kết nối, điều khiển máy tính từ xa thông qua một máy chủ ảo X11. Thật sự đây là công cụ hữu ích, tiện lợi dành cho những người quản lý hay quản trị hệ thống hoặc là đối với cá nhân.Một số tính năng chính của phần mềm MobaXterm

- Kết nối và điều khiển máy tính từ xa thông qua máy chủ ảo X11 hiệu quả.
- Hữu ích dành cho những người quản lý, quản trị hệ thống hay đối với cá nhân.
- Thiết kế với bộ hoàn chỉnh các câu lệnh của Unix cho phép người dùng điều khiển máy tính ở bất kỳ đâu.
- Thiết kế di động không cần cài đặt khi sử dụng.
- Tăng tốc độ kết nối.
- Chuyển đổi giữa hai màn hình máy tính dễ dàng.

Previous Post Next Post