Đào ETH free trên PC với cpucap


Đăng ký khá dễ dàng chỉ cần một vài thông tin cơ bản và ví ETH, ai chưa có ví thì đọc thêm cách đăng ký ví ETH tại đây nè. 
Bước 1: Đăng ký tại đây
Bước 2: Run terminal để đào
Bước  3: Share link  AFFILIATE cho bạn bè.
Lưu  ý:
- Min pay: 0.50 ETH
- Nên mở song song khi làm việc, không thích hợp treo máy, khi đạt khoảng 0.00015000 - 0.00050000 ETH thì nên bấm nút SAVE một lần.
Previous Post Next Post