- Photocopy/ in giáo án, đề cương, đồ án, tờ rơi quảng cáo, tài liệu số lượng lớn...
- Bán đơn từ, hợp đồng các loại
- Bán hồ sơ xin việc làm
- Ép plastic
- In tài liệu màu A3, A4, A5 
- In ảnh
- Scan màu
- Đánh văn bản
--------------------------------------------------------------
PHOTOCOPY MAI HOÀNG
Zalo: 0838.77.00.230901.373.583- 0838.77.00.23


Bình luận