Cáp nguồn laptop

 

Dây nguồn dùng cho hầu hết các dòng laptop hiện nay

Previous Post Next Post