Cáp nguồn số 8

Sử dụng cho máy in các loại, adapter Laptop, adapter điện tử...Previous Post Next Post