Xem thêm về sản phẩm


-Hàng mới 100% bảo hành 3 năm
-Hiệu eekoo
-Dùng cho laptop, pc, box di động
-Kích thước 2.5''

Bình luận

-->