Kỉ niệm trường THPT NGUYỄN HỮU CẦU niên khoá 2003-2006

Kỉ niệm trường THPT NGUYỄN HỮU CẦU niên khoá 2003-2006HÀNH KHÚC NGUYỄN HỮU CẦU

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ HỌC  SINH CÁC LỚP

KHỐI 10

KHỐI 11KHỐI 12


GƯƠNG MẶT CỰU HỌC SINH TIÊU BIỂU
HÌNH ẢNH KHÁC