Truyện Trạng Quỳnh - Trả nợ anh lái đò


Quỳnh đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hoá nhiều, không trả được.
      Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:
      - Ừ đợi đấy, mai ta trả.
      Rồi mua tre nứa, lá ngồi làm một cái nhà bè ở giữa sông, trong đề một câu:
      "Đ.... Mẹ thằng nào bảo thằng nào!"
     - Và phao ầm lên rằng đó là lần yết thơ của Trạng.
      Thấy nói thơ Trạng, thiên hạ nô nức kéo nhau đi xem. Đi đò ra đến nơi, thấy độc một câu như thế, chán quá lại đi đò về. Người khác gặp hỏi thì cáu, chỉ trả lời:
      - Ra mà xem!
      Thế là thiên hạ càng thấy lạ, càng xô nhau ra xem.
Previous Post Next Post
>>>DEAL SIÊU HOT - SĂN NGAY KẺO LỠ <<<
SHOPEE - LAZADA - TIKI