3 điều răn để có hàm răng trắng khỏe

Vừa bước vào cổng trung tâm nha khoa, ai cũng nhìn thấy tấm bảng ghi “Ba điều răn cho khách hàng để có hàm răng trắng – khỏe – đều”, như sau:

– Điều quan trọng: Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.
– Điều rất quan trọng: Tối thiểu 6 tháng nên đến nha sĩ một lần.
– Điều tối quan trọng: Không nên chõ miệng vào chuyện của người khác.
(Nguồn: Sưu tầm)


Previous Post Next Post