Đàn ông khác đàn bà thế nào?- Đàn ông luôn trả 2 USD cho vật cần mua mà giá thực của nó chỉ 1 USD. Đàn bà luôn trả 1 USD cho món đồ giá 2 USD mà họ không cần mua.
– Trước lúc lấy chồng, phụ nữ lo sợ cho tương lai. Còn đàn ông không phải lo tương lai cho tới lúc cưới vợ.
– Người đàn ông thành đạt kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta tiêu. Người phụ nữ thành đạt là người biết tìm ra người chồng này.
– Để có hạnh phúc trong hôn nhân với một người đàn ông, cần hiểu anh ta nhiều nhưng yêu anh ta ít. Để có hạnh phúc trong hôn nhân với người phụ nữ, cần yêu chị ta nhiều chứ không cần hiểu.


– Mọi người đàn ông có vợ đều có thể quên lỗi lầm của mình. Còn người vợ sẽ thay đổi anh ta để nhớ tới các lỗi lầm đó.
– Lúc lấy chồng, người phụ nữ hy vọng là với thời gian chồng mình sẽ thay đổi. Nhưng chị ta đã lầm. Lúc lấy vợ, người đàn ông hy vọng vợ mình sẽ không bao giờ thay đổi. Và anh ta cũng nhầm.
– Lúc cãi nhau, bao giờ người vợ cũng nói câu cuối cùng. Còn cái điều người chồng nói sau đó sẽ mở ra một cuộc cãi nhau mới.
(Sưu tầm)
Previous Post Next Post