Hại não số 17


Đáp án: số 8 ( mỗi lục giác có cặp số gấp đôi là 2 và 4, 3 và 6,  ô chứa số lớn trong cặp số đó sẽ có 2 ô liền kề bằng nhau)


Đáp án: số 8 ( giá trị sau bằng tổng 2 số trước đó)


Đáp án: Hình B (tổng =6, loại được 2 ô A,D. dấu chấm đen ô có giá trị tiếp theo sẽ nằm ngược lại ô trước đó)

Đáp án: số 6 
dãy số giảm dần theo luật
21-1 = 20
20 - 2 = 18
18 - 3 = 15
15 - 4 = 11
11- 5 = 6

Previous Post Next Post