Đọc cái tin là thấy tào lao từ nội dung, ngôn từ, hình ảnh, bố cục... Nếu nói về độ tinh vi trong việc lừa đảo thì cái này cùi mía nhất mà chẳng hiểu vì sao cái trò này mà nhiều người dính bẫy nhỉ? 

Bình luận

-->