Phím tắt File Explorer

Phím tắt khi thao tác với cửa sổ Explorer  thường dùng để nâng cao hiệu quả công việc và cũng trông chuyên nghiệp hơn. Dưới đây là những phím tắt thông dụng:

Windows + E: Phím tắt thông dụng nhất để mở File Explorer trên mọi phiên bản Windows.
Alt + Left: Quay lại một thư mục.
Alt + Right: Đi tới một thư mục.
Alt + Up: Đi tới thư mục chủ.
F2: Đổi tên file đang chọn.
Alt + Enter: Mở tùy chọn Properties cho file đang click vào.
Alt + D: Trỏ chuột đến thanh địa chỉ.
Alt + P: Bật cửa sổ Preview.
Shift + Del: Xóa vĩnh viễn không thông qua thùng rác.
Ctrl + W: Đóng của số Windows đang thao tác.
Ctrl + Shft + N: Tạo một thư mục mới.
F11: Chế độ toàn màn hình.

Lưu ý: Đối với Laptop một số máy có thêm phím Fn, các bạn nên tìm hiểu tác dụng phím này trên máy của mình nha.
Previous Post Next Post