PHÍM TẮT HỮU DỤNG KHI DÙNG WINDOWS1. Đóng cửa sổ làm việc:
Alt+ F4
Ctrl +W : Đóng tab hiện thời trên trình duyệt và Windows Explorer


2. Chuyển cửa sổ làm việc:
 Alt + Tab

3. Di chuyển các Tab trên trình duyệt:
Ctrl + Tab

4. Ẩn chương trình và trở về màn hình Desktop
Phím Windows +D


5. Thêm dấu trang ( bookmark) trang web đang xem 
Ctrl + D


6. Xoá vĩnh viễn tập tin, thư mục:
Shift + Delete7. Mở tab vừa đóng trên trình duyệt khỏi cần vào Lịch sử duyệt web
Ctrl +shift + T


8. Vào ô địa chỉ:
Ctrl + L
Alt + D


9. Vào ô tìm kiếm:
F3


10. Thêm nhanh "http://www" và ".com" vào thanh địa chỉ trên trình duyệt: 
chỉ cần gõ "google" và bấm Ctrl + Enter
=> http://www.google.com


11. Mở tab mới trên trình duyệt: 
Ctrl + T


12. Mở ẩn danh trên trình duyệt:
Chrome: Ctrl + Shift + N
Firefox:  Ctrl + Shift + P
Previous Post Next Post