Khai trương dịch vụ photocopy, đánh văn bản, in ấn...ở xã Nhị Bình, Hóc Môn

Khai trương dịch vụ photocopy, đánh văn bản, in ấn...ở xã Nhị Bình, Hóc Môn