Truyện cười song ngữ: Vắng mặt
Mother: Why did you get such a low mark on that test?
Junior: Because of absence.

Mother: You mean you were absent on the day of the test?
Junior: No, but the kid who sits next to me was.
Mẹ : Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?
Con trai: Bởi vì vắng mặt
Mẹ : Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à? 
Con trai :  Không ạ, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. 
Previous Post Next Post