Cảnh báo về việc nhập cư bất hợp pháp vào Úc

Mấy ngày trước có xem và thấy quảng cáo cảnh báo này rồi nhưng theo thói quen nên bỏ qua. Giờ coi lại không biết nói gì luôn. 


Previous Post Next Post