Mấy ngày trước có xem và thấy quảng cáo cảnh báo này rồi nhưng theo thói quen nên bỏ qua. Giờ coi lại không biết nói gì luôn. 


Bình luận