Loại hình công ty bằng tiếng Anh


1. Các kiểu công ty:
company: công ty
consortium/ corporation : tập đoàn
subsidiary : công ty con
affiliate : công ty liên kết
private company : công ty tư nhân
Joint Stock company : công ty cổ phần
Limited Liability company : công ty trách nhiệm hữu hạn
2. Các phòng ban, cơ sở trong công ty:
headquarters : trụ sở chính
representative office : văn phòng đại diện
branch office : chi nhánh công ty
regional office : văn phòng địa phương
wholesaler : cửa hàng bán buôn
outlet : cửa hàng bán lẻ
department : phòng, ban
Accounting department : phòng kế toán
Administration department : phòng hành chính
Financial department : phòng tài chính
Personnel department/ Human Resources department : phòng nhân sự
Purchasing department : phòng mua sắm vật tư
Research & Development department : phòng nghiên cứu và phát triển
Sales department : phòng kinh doanh
Shipping department : phòng vận chuyển


Previous Post Next Post