Toán lớp 1 thế hệ 8x- ai còn nhớ?

Toán lớp 1 thế hệ 8x- ai còn nhớ?