Lời thầy phán và thực tế như vậy có quá phũ phàng không nhỉ?

Lời thầy phán và thực tế như vậy có quá phũ phàng không nhỉ?