Công cụ Seo - Đóng dấu ảnh với watermark onlineClick here

Còn gọi là công cụ đóng dấu ảnh, Công cụ đóng dấu bản quyền file ảnh là công cụ để thêm thông tin hàng loạt vào trong file hình ảnh, thông tin có thể là dạng text, logo hoặc template có sẵn. 
Ví dụ: Bước 1:  truy cập vào trang này https://www.watermarquee.com/watermark
Bước 2: click vào start... để vào trang upload hình


Bước 3: upload hình, bạn có thể thêm thông tin dạng text, hình logo hoặc template sau đó bấm save để tải về máy


Previous Post Next Post