Ngẫm ra cũng đúng nhỉ....

Ngẫm ra cũng đúng nhỉ....