Một số lỗi bộ phận sấy máy photo toshiba estudio 452

* Mã lỗi bộ phận sấy


   
    LỖI BỘ PHẬN SẤY
C41Cảm biến nhiệt (thermistor) không dò được nhiệt độ hoặc đèn sấy không sáng
C43Cảm biến nhiệt (thermistor) trong quá trình sấy ban đầu hoặc lỗi trong chế độ chờ của máy (standby)
C44nhiệt độ sấy không đủ hoặc đèn sấy k sáng
C45Cảm biến nhiệt (thermistor) lỗi
C46Cảm biến nhiệt (thermistor) không dò được nhiệt độ lu lô dưới

Nếu xảy ra lỗi bộ phận sấy, công việc làm đầu tiên là xem có gì bất thường ở bộ phận sấy hay không và khắc phục nó trước khi xóa lỗi.

Trình tự các bước xóa lỗi như sau:
1. Vào mode 08
2.Nhập 400
3. Gặp bất kỳ con số nào đều sửa lại số 0
4. Khởi động lại máyPrevious Post Next Post