Truyện Trạng Quỳnh - Mừng Chúa thắng trận


Chúa Trịnh sau khi tuần du một vùng biên ải miền tây, trở về kinh sư huênh hoang khoe rằng "Quân nó" vừa thua to, và bị quân nhà chúa nửa đêm bất thần phá lũy đánh tốc vào... Phụ họa với nhà chúa, bọn quan nội và lũ nịnh thần đua nhau dâng biểu chúc tụng. Nhân cơ hội này, Quỳnh cũng làm một bài thơ gửi mừng chúa. Thơ rằng:
      Nửa đêm giờ tí trống canh ba
      Thoắt tiến lên thành phá lũy ra
      Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm
      Hai quân đứng núp chực bên hà
      Quân ta đổ lộn cùng quân nó
      Nước nó giao hoà với nước ta
      Đánh đoạn rút về lau khí giới
      Tìm nơi vũ khố để can qua.
      Nghe nói mới đọc qua lần đầu, chúa đắc ý. Nhưng xem kỹ lại, ngẫm nghĩ, nhà chúa bỗng nhăn mặt nói với thị thần: "Trạng lại dùng "Cái ấy" để lõm ta rồi, thế mà tụi bây không đánh hơi thấy à? ".
Previous Post Next Post
>>>DEAL SIÊU HOT - SĂN NGAY KẺO LỠ <<<
SHOPEE - LAZADA - TIKI