Tổng hợp bài toán logic cực khó 1

Câu 1: Đồng hồ cát
Có hai chiếc đồng hồ cát trước mặt bạn. Một chiếc đo được 7 phút, chiếc còn lại đo được 4 phút. Bạn làm thế nào để tính được 9 phút với hai chiếc đồng hồ này? 
Câu 2: Cam và táo
Bạn có ba thùng hoa quả. Một thùng đựng cam, một thùng đựng táo và một thùng đựng cả cam lẫn táo. Thùng 1 được dán nhãn "Táo", thùng 2 dán nhãn "Cam", thùng 3 dán nhãn "Táo và Cam". Tuy nhiên, cả ba nhãn dán đều không chính xác và nhiệm vụ của bạn là tráo nhãn để chúng chỉ đúng loại quả bên trong. 
Bạn không thể nhìn vào bên trong thùng, nhưng được phép lấy một quả từ bất kỳ thùng nào để kiểm tra. Số quả ít nhất mà bạn phải lấy ra để xác định đúng vị trí của cả ba nhãn dán là bao nhiêu? 


Câu 3: Hãy điền số còn thiếu vào dấu chấm hỏi. 

Đáp án:
Câu 1:
Hãy để hai chiếc đồng hồ bắt đầu đo thời gian cùng lúc. Khi cát trong chiếc đồng hồ 4 phút chảy hết xuống phần dưới, bạn lật ngược nó lại.
Đến khi cát trong chiếc đồng hồ 7 phút chảy hết xuống phần dưới, bạn cũng lật ngược để nó khởi động việc đo thời gian lại từ đầu. 
Như vậy, khi chiếc đồng hồ 4 phút chảy hết cát lần nữa, 8 phút đã trôi qua. 
Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ 7 phút bị lật ngược mới chỉ chảy được số hạt cát tương ứng một phút xuống phần dưới. Bạn lật nó thêm lần nữa và đợi chảy hết số cát này. Khi đó, bạn sẽ trải qua đúng 9 phút. 

Câu 2:
Số quả ít nhất mà bạn phải lấy ra để xác định đúng vị trí các nhãn dán là 1. 
Bạn hãy yêu cầu lấy ra một quả từ thùng dán nhãn "Táo và Cam". Nếu bạn nhận được quả táo, thùng đó có thể là thùng toàn táo, cũng có thể đựng cả cam lẫn táo. Tuy nhiên, theo đề bài, mọi nhãn dán đều sai, do đó thùng này chỉ có thể chứa mỗi táo.
Tiếp theo, chúng ta chuyển sang thùng dán nhãn "Cam". Do nhãn sai và bạn đã biết thùng vừa kiểm tra trước đó là thùng táo, thùng này chỉ có thể chứa cả cam lẫn táo. 
Theo hướng suy luận này, thùng còn lại là thùng đựng mỗi cam.

Câu 3:

Previous Post Next Post