Đã bán lâu rồi nhưng vẫn còn lưu lại để làm kỉ niệm...

Bình luận