Câu chuyện tảng đá"Cùng là một tảng đá
Một nửa làm thành tượng Phật 
Nửa kia làm thành bậc thang
Bậc thang không phục, hỏi Phật rằng:
Chúng ta vốn dĩ cùng là đá,
Cớ sao người ta lại chà đạp tôi,
Mà lại đi sùng bái người?
Phật đáp: Vì ngươi chỉ chịu một nhát dao
Còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn. 
Lúc đó bậc thang im lặng. 
Cuộc đời con người cũng thế,
Chịu được hành hạ, chịu được cô đơn,
Gánh được trách nhiệm, vác được sứ mệnh! 
Thì cuộc đời mới có giá trị...
Khi nhìn thấy người khác huy hoàng,
Đừng đố kỵ, vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần.
Nguồn: sưu tầm


Previous Post Next Post