English Funny storiesHOW TO LIVE? 
"Darling," said the young man to his new bride. "Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?" "Of course, dearest, no trouble," she answered. "But
what will you live on?"

LÀM SAO ĐỂ SNG?
“Em yêu,” mt người đàn ông tr nói vi cô dâu mi.”Vì rng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em s có th sng bng thu nhp khiêm tn ca anh?” “Dĩ nhiên, anh yêu, không sao c,” cô ta tr li.
“Nhưng anh s sng bng gì?”

================THEY HAD NO PRIVACY
As a young married couple, a husband and a wife lived in a cheap housing complex near the base where he was working. Their chief complaint was that the walls were paper-thin and that they had no privacy. This was painfully obvious when one morning the husband was upstairs and the wife was downstairs on the telephone. She was interrupted by the doorbell and went to greet her neighbor.
           "Give this to your husband," he said thrusting a roll of toilet paper into her hands. "He's been yelling for it for 15 minutes!"

HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ
Khi là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, người chồng và người vợ sống trong một khu nhà ở liên hợp rẻ tiền gần cơ sở người chồng làm việc.Điều đáng phàn nàn chủ yếu của họ là các bức tường mỏng như giấy và họ không có được sự kín đáo.Điều này lộ ra hiển nhiên một cách đáng buồn vào một buổi sáng người chồng ở tầng trên và người vợ ở tầng dưới đang gọi điện thoại.Người vợ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa và đi ra chào người hàng xóm.
“Đưa cái này cho chồng cô,” ông ta nói và giúi một cuộn giấy vệ sinh  vào tay cô ta.”Anh ấy đã hét đòi nó 15 phút!”

================

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED

"I'm ashamed of the way we live," a young wife says to her lazy husband who refuses to find a job. "My father pays our rent. My mother buys all of our food. My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.
I'm just so ashamed."
            The husband rolls over on the couch. "And you damn well should be," he agrees. "Those two worthless brothers of yours ain't never give us a cent!"

MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ
BIẾT XẤU HỔ
“Em xu h v cách sng ca chúng ta,” mt người v tr nói vi ông chng lười – người t chi đi tìm mt vic làm.” Ba em tr tin thuê nhà. Má em mua tt cả đồ ăn.Ch em mua qun áo chúng ta. Cô em mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xu h.” Người chng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp tc ch trích na,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô dng ca em không bao gi cho chúng ta mt xu!”

  ================THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU
Having been married ten years and still living in an apartment, the wife would often complain about anything, as she was tired of saving every penny to buy a "dream home".
           Trying to placate her, the husband found a new  apartment, within their budget.  
    However, after the first week, she began complaining again.
           "Joel," she said, "I don't like this place at all.
There are no curtains in the bathroom. The neighbors can see me every time I take a bath."            "Don't worry." replied her husband. "If the neighbors do see you, they'll buy curtains."

HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC
Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ vì cô ta mệt mỏi về việc tiết kiệm tng xu để mua mt “ngôi nhà mơước”.
            Với cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ đầu, người vợ lại bắt đầu phàn nàn.
            “Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng xóm có thể thấy em khi em tắm.”
            “Đừng lo," chồng trả lời. "Nếu quả thực hàng xóm thy em, h s mua màn.”
================

WHERE’S THE SHOE?

One night a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception. Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous easily.
           The next night the man and his wife were driving to a restaurant. Suddenly he looked down and spotted a high-heel shoe half hidden under the passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he waited until his wife was looking out her window before he scooped up the shoe and tossed it out of the car.
           With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. That's when he noticed his wife squirming around in her seat. "Honey," she asked, "have you seen my other shoe?"

CHIC GIÀY ĐÂU RI ?
Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơi nhiều tại bữa tiệc chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ- người hay nổi ghen dễ dàng – nghe.
Tối hôm sau, người đàn ông và vợ đánh xe đến một nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra một chiếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và quăng khỏi xe.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “ anh có thấy chiếc giày kia của em không?” 
================

A NEW MACHINE
The doctor asked the expectant father to try out a machine he had invented that transferred labour pains from the mother to the father. Billy agreed and the machine was set up. But although it was set to its highest setting, Billy felt not a twinge.
           Later that day he went home to pick up a few items his wife wanted and discovered the milkman lying on his door step groaning in pain.

CHIẾC MÁY MỚI
Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng có muốn thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không. Billy đồng ý và chiếc máy được cài vào. Nhưng mặc dù chiếc máy đã chạy hết công suất Billy cũng không thấy đau đớn gì cả.
            Sau đó anh ta v nhà để ly vài th v yêu cu và thy người đưa sa đang nm trước ca rên rỉ đau đớn. 


================

DRUNK
Bob visited his friend Joe's house and was amazed at how well Joe treated his wife. He told her several times how attractive she was, complimented her on her culinary skills and showered her with hugs and kisses.
            "Gee," Bob remarked to his friend, "you really make a big fuss over your wife."
            "I started to appreciate her more about six months ago," Joe said. "It has revived our marriage, and we couldn't be happier."
            Inspired by Joe's story, Bob hurried home, hugged his wife, told her how much he loved her, and said he wanted to hear all about her day. Instead she burst into tears.
           "Darling," Bob said, "whatever's the matter?"   "This has been the worst day I've had for a long time," she replied. "This morning Billy fell off his bike and hurt his ankle, then the washing machine broke down. Now, to top it off, you come
home drunk!" 

SAY
Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngc trước li đối x tt ca bn đối vi v. Anh ta nói vi vợ đến my ln là nàng hp dn ra sao, ca tng tài nu ăn khéo léo ca nàng và ôm hôn v như mưa.
            “A,” Bob lưu ý bn,”anh quan trng hóa v anh lên đấy.”
            “Tôi bt đầu đánh giá nàng cao hơn t khong sáu tháng nay,” Joe nói.”Điu đó làm sng li hôn nhân ca chúng tôi, và chúng tôi hnh phúc đến độ không th hnh phúc hơn được na.”             Lây cm hng ca bn, Bob vi vã v nhà, ôm v, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu, và nói anh mun nghe mt ngày nàng làm vic ra sao.Thay vào đó nàng bng òa khóc. ”Em yêu,” Bob nói, “Vic gì xy ra vi em vy?”   “ Đây là ngày ti t nht ca em lâu nay,” nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mt cá, sau đó máy git b hư. Bây gi, thêm vào đó, anh
li say xn v nhà!” 

================

RELATIVES ?
A couple drove several miles down a country road, not saying a word.
An earlier discussion had led to an argument, and neither wanted to concede their position. As they passed a barnyard of mules and pigs, the wife sarcastically asked, "Relatives of yours?" "Yep," the husband replied, "In-laws."

BÀ CON ?
Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con đường đồng quê, không nói một lời. Một cuộc tranh luận trước đó đã gây ra một cuộc tranh cãi, và không người nào muốn nhận quan điểm của mình thua.Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, người vợ hỏi một cách chế nhạo: “Bà con của ông phải không ?”
Đúng,” người chng tr li, “ Bên phía v.”

================

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was enjoying his morning coffee and slapped him on the back of the head. "I found a piece of paper in your trouser pocket with the name Marylou written on it," she said, furious. "You'd better have an
explanation."
           "Calm down, dear," the man replied. "Remember last week when I was at the races? That was the name of the horse I backed."
           The next morning, his wife whacked him again. "What was that for?" he groaned.   "Your horse called last night," she said.

CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải thích.”
            “Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta giải thích.” Em có nhớ tuần qua anh xem đua ngựa không? Đó là tên con ngựa anh đánh cuộc.”
            Sáng hôm sau, bà vợ lại tát mạnh ông ta một cái.”Tại sao em làm thế?” ông ta rên rỉ.
”Con ngựa của ông gọi tôí qua,” bà ta nói.
================

THE SECRET

Jill complained to Nina, "Rosey told me that you told her the secret I told you not to tell her."             "Well," replied Nina in a hurt tone, "I told her not to tell you I told her."
            "Oh dear!" sighed Jill. "Well, don't tell her I
told you that she told me."

ĐIỀU BÍ MẬT
            Jill than phiền với Nina:”Rosey nói với anh rằng em nói với cô ta điều bí mật anh đã nói với em đừng nói với cô ta.”
            “À,” Nina trả lời với giọng tự ái:” Em đã nói với cô ta đừng nói với anh em đã nói với cô ta.” “Ôi trời!” Jill thở dài. “Thôi, đừng nói với cô ta anh đã nói với em rằng cô ta nói với anh.” 
================

MILLIONAIRE
            A woman was telling her friend, "It is I who made my husband a millionaire."
           "And what was he before you married him?" asked the friend.
           The woman replied, "A billionaire..."

TRIỆU PHÚ
            Một phụ nữ nói với bạn:”Chính tôi là người làm chồng tôi thành một triệu phú.”   “Và ông là gì trước khi bạn cưới ông?” người bạn hỏi.
            Người ph nữ đáp:” Mt t phú...” 

 ================

ROMANCE
           An older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk. She said, "You use to hold my hand when we were courting." Wearily he reached across, held her hand for a second, then tried to get back to sleep.
          A few moments later she said, "Then you used to kiss me." Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled down to sleep. Thirty seconds later she said, "Then you used to bite my neck." Angrily, he threw back the bed covers and got out of bed. "Where are you going?" she asked.
        "To get my teeth!"

LÃNG MẠN
            Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói:”Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.”
            Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.            
Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn em.” Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.
            Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh thường cắn cổ em.” Điên tiết, ông quăng tấm trải giường và nhảy ra khỏi giường.
            “Anh đi đâu?” bà hỏi.
            “Lấy hàm răng!”
================

FORGET IT
"The thrill is gone from my marriage," Bill told his friend Doug.
            "Why not add some intrigue to your life and have an affair?" Doug suggested.
            "But what if my wife finds out?"             
"Heck, this is a new age we live in, Bill. Go ahead and tell her about it!"
            So Bill went home and said, "Dear, I think an affair will bring us closer together."
            "Forget it," said his wife. "I've tried that - it
never worked."

QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI
“Hôn nhân của tôi không còn gì thú vị nữa,” Bill nói với bạn Doug.
“Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn và có thêm một mối tình?” Doug đề nghị
“Nhưng vợ tôi tìm ra thì sao?”
“Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong một thời đại mới, Bill ạ. Hãy thử và nói với cô ấy vềđiều đó!” Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ một mối tình sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn.” “Quên điều đó đi,” vợ nói. “Em đã thử rồi – chưa bao gi hiu qu.”
================

ON THE ROAD
After weeks on the road an over the road trucker pulled into a brothel.The trucker walked up to the madam, slapped $500.00 on the counter and demanded "Give me a bologna sandwich and the ugliest, meanest, most foul tempered woman in the house."
            The madam looked at the trucker and exclaimed, "Sir for this kind of money you can have the best steak with all the trimmings and two of the prettiest girls in the state."
            The trucker slowly looked up and with a tear in his eye said, "You don't understand, I'm not hungry or looking for company, I'm homesick!"

TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Sau hàng tuần trên đường đi, một tài xế xe tải chạy vào một nhà chứa. Ông ta bước tới bà chủ chứa, đập 500 đô la trên quầy và ra lệnh:”Cho tôi một sanwich bologna và một em xấu nhất, hèn hạ nhất, tính tình tởm nhất trong nhà này.”
Tú bà nhìn tài xế và la lên:”Thưa ông, với số tiền này ông có thể ăn món steak ngon nhất và hai em dễ thương nhất bang.”
Tài xế từ từ nhìn lên và với giọt nước mắt trong mắt, anh ta nói:”Bà không hiểu, tôi không đói và tìm bạn tình, tôi nh nhà!”
================

LITTLE JOHNNY

Little Johnny's teacher sent a note home to his Mother saying, "Johnny seems to be a very bright boy, but spends too much of his time thinking about sex and girls."
            The Mother wrote back the next day, "If you find a solution, please advise. I have the same
problem with his Father."

BÉ JOHNNY
Giáo viên của bé Johnny gửi một giấy báo về cho má nó, viết:”Johnny có vẻ là một đứa bé rất sáng dạ, nhưng dùng quá nhiều thì giờ của nó để nghĩ về tình dục và gái.”
Người má viết lại vào hôm sau:”Nếu cô tìm ra cách giải quyết, hãy khuyên nhủ. Tôi cũng có cùng vấn đề đó vi ba nó.” 
================

WHEN THERE IS A PROBLEM…

Hubby : You always carry my photo in your handbag to the office. Why?
            Wife : When there is a problem, no matter how impossible, I look at your picture and the problem disappears.
            Hubby : You see, how miraculous and powerful I am for you?
            Wife : Yes, I see your picture and say to myself, '"What other problem can there be greater
than this one ?"

MỖI KHI CÓ SỰ CỐ …
            Chồng: Em luôn đem hình anh trong túi mang tới cơ quan.Sao vậy?
            Vợ: Mỗi khi có sự cố, không cần biết khó giải quyết như thế nào, em nhìn vào hình anh và sự cố biến mất.
            Chồng: Em xem, anh kỳ diệu và mạnh mẽ như thế nào đối với em?
            V: Đúng, em nhìn hình nh ca anh và t nh:”S c nào khác có th ln hơn s c này?” 

Read more...
Previous Post Next Post