Photo chứng minh trên 1 mặt giấy A4


Có nhiều cách để photo chứng minh trên 1 mặt giấy A4, tuy  nhiên theo ad thì cách như hình là hợp lý, vừa thuận tiện cho cơ quan ký tên đóng dấu xác nhận, vừa thuận tiện cho công dân sử dụng để xin việc, học hành.
Thao tác để photo như trên cũng khá đơn giản là dùng chứng năng ghép trang.
Bước 1: Trên màn hình chính, mục origin ta chọn A6-R sang A4


Bước 2: Vào mục Basic, ta chọn chức năng 2IN1/4IN1 rồi bấm ok


Bước 3: Ta đậy nắp  xuống và bấm quét lần 1


 - Mở nắp lên và đặt mặt sau của chứng minh lên gương như hình, cách lề tầm 2mm và quét  lần 2- Mở nắp lấy Chứng minh ra và quét lần 3


- Mở nắp và đặt mặt chính của chứng minh lên gương như hình để quét lần  4=> Sau đó bấm finish để hoàn thành và nhận kết quả

Mở rộng: Có thể sử dụng cách này để photo ghép tạo ra 2 bản photo trên cùng 1 tờ A4 cho tiết kiệm giấy.

Previous Post Next Post