[chitiet]Để kiểm tra máy tính của mình đang sử dụng windows phiên bản nào để cài phần mềm và driver, ta có những cách sau: ( Bài viết dựa trên windows 7)
 Cách 1: 
- Click Start, trong ô tìm kiếm  ta gõ vào msinfo32.exe
- Một cửa sổ mở ra, ta chú ý dòng System     type x64-based PC    ( x64 là máy dùng phiên bản 64bit, nếu là x32-based PC là máy dùng hệ điều hành 32bit)Cách 2:
- Bấm tổ hợp phím Window và phím R, hộp thoại Run hiện ra, ta gõ vào dòng lệnh dxdiag
- Một cửa sổ hiện ra, ta chú ý đến dòng Operating system ta sẽ thấy tên và phiên bản hệ điều hành của máy.Cách 3: Mở Control panel và chọn System
Khi một cửa sổ mới mở ra, ta chú ý dòng System type sẽ thấy tên và phiên bản hệ điều hành đang dùng.

[/chitiet]

Bình luận

-->