Driver Epson EP 805A

– Thông tin kỹ thuật số:
+ Tên mẫu EP – 805 / AW / AR 
+ Hệ thống in ấn/ độ phân giải cao nhất/ hệ thống Mach/ 5760 x 1440 dpi
+ Kiểm soát hệ thống mã ESC/ P raster, ESC/ PR
+ Màu 900 vòi phun ( mỗi vòi phun x 5 màu – hơn cả T60 ” T60 có 90 vòi phun”).
+ Mực 6 màu – mỗi màu độc lập.
+ Khả năng in kép ( tự động) tương ứng tiêu chuẩn.
+ Công suất giấy khay trước A4: 100 tờ tối đa ( 75g/m2).
+ Bưu thiếp: Lên đến 60towf ( 20 tờ khay tối đa trên, 40 tờ khây tối đa dưới).
+ Rear ASF ( phía sau) – (Bypass): chỉ một ( giấy dày 0.6 mm hoặc ít hơn).
+ Kích thước L – size, 2 L – Sixe, KG, độ nét cao, A6 dọc – A4 dọc.

Tải driver Epson EP 805A
Previous Post Next Post