Giãn đều dòng cột table trong Microsoft Word


Khi soạn thảo văn  bản trên microsoft word chúng ta ít nhiều sẽ tiếp xúc với table, khi nhập liệu vào table ta thường gặp phải trường hợp là dữ liệu các ô không giống nhau nên ô dữ liệu nó bị méo mó không đẹp. Thay vì phải ngồi kéo từng ô cho nó vuông tròn lại cho dễ coi thì quá  tốn nhiều thời gian và mang tính tương đối chúng ta sử dụng ngay công cụ của word để làm điều đó. Thao tác cực kì đơn giản luôn.
Bước 1: Chọn tất cả table bằng cách rê chuột vào table đến khi có hiện thị mũi tên 4 hướng ra, ta chọn phải chuột vào nó, lúc đó toàn bộ table sẽ được chọn.
Bước 2: 
- Để giãn đều dòng ta chọn Distribute Rows Evenly


- Để giãn đều cột ta chọn Distribute Columns EvenlyPrevious Post Next Post