Điều chỉnh thời gian refresh functions trên máy photocopy Toshiba

Khi sử dụng máy photocopy, trước tiên chúng ta hay dùng phím Clear để chắc chắn rằng thao tác trước đều bị xoá để trở về thiết lập ban đầu, từ đây chúng ta có thể chọn lại theo yêu cầu của mình.Tuy nhiên đối với một số thao tác đặc biệt hoặc đơn giản là do người dùng thích máy photocopy chỉ cần đến và bỏ vào là photocopy ngay và không cần làm gì khác chẳng hạn, chúng ta có thể can thiệp vào thời gian tự clear các functions này thay vì phải bấm clear như sau:
Bước 1: Tại màn hình điều khiển máy photocopy ta chọn user functionsBước 2: Vào tab admin, chọn password và nhập 123456 từ bàn phím sau đó chọn  OK


Bước 3: Tại cửa sổ hiện ra ta chọn vào mục General => Chọn Auto Clear và thiết lập thời gian theo ý thích rồi chọn OK

Previous Post Next Post