Kiểm tra IQ với những câu đố toán logic

Câu 1: Bạn có giải được câu đố toán học "đơn giản" này không?
6 : 2 (1 + 2) = ?Câu 2: Đâu là hình ảnh của hình chóp này khi nhìn từ bên trên xuống?


Câu 3:
Pete và Nick, mỗi người có một hộp kẹo socola. Mỗi hộp có 12 viên kẹo. Pete ăn một vài viên trong hộp của mình. Nick cũng mở hộp của mình và ăn một lượng kẹo socola bằng với số kẹo còn lại trong hộp của Pete. Hỏi cả hai còn tổng cộng bao nhiêu viên kẹo socola?


Câu 4:
Từ một núi băng nằm trên mực nước biển, một miếng băng vỡ ra và trở thành tảng băng trôi. Tảng băng ấy chìm xuống biển rồi tan ra. Hỏi mực nước biển có thay đổi không?


Câu 5: Đồng hồ số 5 chỉ mấy giờ?Câu 6:Bạn có tìm được quy luật của các phép tính dưới đây không?


Câu 7:
Đặt một viên đá nặng 2 pound (xấp xỉ 1kg) lên một bên cân và đặt quả cân bằng sắt có trọng lượng tương ứng lên bàn cân còn lại. Sau đó đưa tất cả chìm xuống nước. Hỏi hai bên bàn cân còn thăng bằng với nhau không?Câu 8:
Cần chia 5 quả táo trong giỏ cho 5 người. Bạn có cách nào để chia cho mỗi người 1 quả nhưng vẫn còn 1 quả nằm trong giỏ không?
Câu 9: Hãy điền ký hiệu toán học vào chỗ còn trống dưới đây.


Câu 10: Bạn có thể nhìn thấy mấy số trong bức ảnh dưới đây?


Previous Post Next Post