Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ

 Bài hát: Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ 

Nhạc sĩ: Triều Dâng

Ca sĩ: Cao Minh

Từ biển khơi đến miền rừng núi cao
Cờ Đoàn ta mang ảnh Bác với tên người vĩ đại
Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời
Tình Người ấm trong tim ta trên đường tranh đấu

Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc
Cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong
Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc
Cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong

Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh
Vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại
Đồng lúa trĩu bông quê ta nhà máy khói ngút trời
Cả tổ quốc trong tương lai ánh điện tỏa sáng

Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc
Thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong
Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc
Thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong  

                                                    

Previous Post Next Post