Đầu tư cùng Finhay

Finhay là gì?

Finhay là ứng dụng thông minh hàng đầu Việt Nam cho đầu tư – tích lũy vừa và nhỏ.

Thông qua các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng và đột phá trên nền tảng số, sự minh bạch cùng nền tảng công nghệ mạnh, Finhay giúp kết nối bạn tới các Ngân hàng và các Quỹ tài chính uy tín tại Việt Nam nhằm những quyền lợi hấp dẫn nhất.

Đăng ký sử dụng Finhay để nhận 5.000đ cùng quyền tham gia sản phẩm Tích luỹ không kỳ hạn lãi 7%/năm với hạn mức 5 triệu đồng từ mình nhé:

Click để đăng ký


Bạn có thể Tích lũy...
  1. Với lãi KHÔNG KỲ HẠN 7%/năm
  2. Rút tiền bất kỳ lúc nào, miễn phí, không bị mất lãi
  3. Tiền lãi hàng tháng đem đi tái tích lũy/đầu tư

...và Đầu tư cùng Finhay!

  • Bắt đầu chỉ từ 50.000đ
  • Đầu tư uỷ thác tại các Quỹ tài chính uy tín*
  • Cấu trúc đầu tư đa dạng, tài sản cập nhật minh bạch

*Bạn không trực tiếp đầu tư.
Số tiền tích lũy của bạn sẽ được tự động chuyển tới các quỹ, và chuyên gia tài chính tại các quỹ này sẽ thay bạn thực hiện việc đó.Previous Post Next Post