Chuẩn bị khai trương máy tính SG chi nhánh Củ Chi

Chuẩn bị khai trương máy tính SG chi nhánh Củ Chi