Cách photo CMND-CCCD-BHYT- BẰNG LÁI XE trên cùng 1 mặt giấy A4 bằng máy photocopy Toshiba


Cách photo CMND-CCCD-BHYT trên cùng 1 mặt giấy A4 bằng máy photocopy Toshiba:
Cách 1: Dùng chức năng photo cơ bản 1 mặt, chọn giấy A4 cho dễ canh lề. Đặt bản gốc lên gương như hình và chọn original A4- copy A4, chọn text/photo và cân chỉnh lại độ tương phản, chọn số bản cần photo. Bấm start để photo mặt đầu tiên ra giấy. Sau đó up lại đặt vào khay bypass và đặt CMND như hình và tiếp tục in mặt thứ 2 lên giấy.
Cách 2: Dùng chức năng ghép - Chọn bản gốc là A6-R- bản photo là A4, kết quả mục Basic phải là A6R-A4: 100% là đúng. - Vào phần tab Edit chọn 4IN1, quay lại Basic chọn text/photo, cân bằng tương phản, số lượng bản photo. -Tiến hành photo theo thứ tự: photo trang đầu tiên là trang trắng, trang thứ 2 ta photo mặt sau của CMND với cách đặt như video, trang thứ 3 ta photo trang trắng, trang thứ 4 ta photo mặt trước CMND như video. ( chỉ trang 1 và trang 3 là photo trang trắng tức là không có đặt bản gốc nào vào máy)
Previous Post Next Post