Tài khoản ngân hàng


TÀI KHOẢN CÁ NHÂN


NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK
SỐ TÀI KHOẢN: 038 100 27 61614
CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN VĂN TRỌNG
CHI NHÁNH: QUẬN 9


NGÂN HÀNG TIÊN PHONG - TPBANK
SỐ TÀI KHOẢN:  10901373583
CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN VĂN TRỌNG
CHI NHÁNH: QUẬN 12- HCM


NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - MBBANK
SỐ TÀI KHOẢN:  141 010 101 1988
CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN VĂN TRỌNG
CHI NHÁNH: QUẬN 12- HCMPAYPAL
nvtrong1288@gmail.com
trongnv3979@gmail.com


MOMO
Số điện thoại: 0901.373.583


TÀI KHOẢN CÔNG TY

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH - HDBANK
SỐ TÀI KHOẢN: 0317 040 700 13668
CHỦ TÀI KHOẢN: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TMDV TRƯỜNG PHÁT
CHI NHÁNH: PGD DUY TÂN