Tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng


TÀI KHOẢN CÁ NHÂN


NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK
SỐ TÀI KHOẢN: 0381002761614
CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN VĂN TRỌNG
CHI NHÁNH: QUẬN 9

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI - MBBANK
SỐ TÀI KHOẢN: 1050113474366 - 1410101011988
CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN VĂN TRỌNG
CHI NHÁNH: QUẬN 12- HCMPAYPAL
nvtrong1288@gmail.com
trongnv3979@gmail.com


MOMO
Số điện thoại: 0901.373.583


TÀI KHOẢN CÔNG TY

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH - HDBANK
SỐ TÀI KHOẢN: 031704070013668
CHỦ TÀI KHOẢN: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TMDV TRƯỜNG PHÁT
CHI NHÁNH: PGD DUY TÂN