Hại não số 10

Một câu đố logic toán học do tài khoản Facebook Randall Jones đăng tải từ tháng 4 với lời thách thức "chỉ 1 trên 1.000 người giải được" đến nay đã đạt 530.000 lượt thích, hơn 140.000 lượt chia sẻ và hơn 3 triệu bình luận. Sức lan tỏa mạnh mẽ của bài toán cuốn người dùng mạng xã hội vào cuộc tranh cãi chưa có hồi kết.
Dựa vào 3 dòng dữ liệu phía trên, có hai đáp án được đưa ra nhiều nhất là 40 và 96. Bạn giải bài toán này như thế nào? Hãy cố gắng suy nghĩ trước khi đọc cách lý giải cho hai đáp án được nhiều người đồng tình.Cách lý giải cho đáp án 40: Cộng đáp án của dòng trên vào những con số của dòng dưới. Cụ thể:
1+4=5
5+2+5=12
12+3+6=21
21+8+11=40
Cách lý giải cho đáp án 96: Nhân số thứ nhất với số thứ hai trong mỗi dòng, và cộng với số thứ nhất. Cụ thể:
1+(1x4)=5
2+(2x5)=12
3+(3x6)=21
8+(8x11)=96

Previous Post Next Post