Hại não số 6

Số còn thiếu trong hình là những số nào?
(theo chiều kim đồng hồ)

A. 19-16-35

B. 21-27-37
C. 20-14-34
D. 18-15-36 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Đáp án: D
Quy luật:
8x3=24 và  24 + 3 = 27
9x3=27  và 27 + 3 = 30
6x3=18  và 18 + 3 = 21
=> 5x3=15 và 15+ 3= 18
tiếp theo ta thấy ô chéo còn lại: 
54=27x2
42=21x2
60=30x2
=>36=18x2

Vậy: Đáp án là 15, 18, 36
Previous Post Next Post