Theo lời Mr Giàu thì đây là giống chó Ấn Độ...ngày 29 tháng 9 năm 2018 tại nhà thầy Bổn...

Bình luận