Lặng nhìn em hạnh phúc

Đêm không ngủ
Một người vừa bước qua,
Để lại lắm phong ba
Cho lòng tôi băng giá,
Tiếc nhớ tình đã xa....
(03/12/2017)Previous Post Next Post