Lặng nhìn em hạnh phúc

Lặng nhìn em hạnh phúc

Đêm không ngủ
Một người vừa bước qua,
Để lại lắm phong ba
Cho lòng tôi băng giá,
Tiếc nhớ tình đã xa....
(03/12/2017)