Nồi đồng - Ký ức tuổi thơ

Còn ai nhớ những món đồ huyền thoại này không nhỉ? Lâu lâu show một vài món để bà con nhớ về ký ức ngày xưa. Nồi đồng

😅😅😅
Previous Post Next Post