Copy dữ liệu từ Excel sang Word giữ nguyên định dạng

        Cách copy dữ liệu từ excel qua word mà vẫn giữ nguyên định dạng bên excel ta làm như sau:
File excel:  Chọn vùng văn bản cần copy và bấm ctr + C.
Word: ở tab Home chọn Paste-> chọn paste special-> Chọn Microsoft Excel Worksheet Object và nhấn OK. Sau đó cân chỉnh lại cho phù hợp với file word.


So sánh kết quả paste thường và paste special


Previous Post Next Post